Stella van Acker

Locatie 6 – Middenstreek tussen 21 en 23

In het noorden van Nederland ligt een eiland. 

Daar woon ik en schilder zelfportretten, Landschappen, Dieren,  Bloemen en de Zee.  Het schilderen is een vorm van leven waarin ik mijn liefde kan uiten. Ik loop alleen langs de Zee en laat de wereld achter mij. De golven slaan, de Zee roept, een vogel stijgt op.
Ik kijk naar de hemel. Ik verstoor niet,  ik hoor erbij door mijn grote liefde. Dat vermogen tot liefhebben maakt van mij een kunstenaar.

Dit ervaren, dat ondanks het verdriet op deze aarde de hemel in het water glinstert , is zo vol goddelijkheid en bezieling. Ik kan niet zwijgen, ik moest een vorm vinden om dat te vertellen. De vorm is het schilderen in de Natuur.  De Zee werd mijn belangrijkste onderwerp. Ik zal nooit een schilderij maken, dat zo mooi is als de Natuur, daar wil ik ook niet naar streven. Ik wil alleen vol eerbied en aandacht op een intu├»tieve manier schilderen om het mysterie aan te raken . 

www.stellavanacker.nl