Jaap Schut

Locatie 11 – Gemeentehuis

Even kleurrijk als onverwacht.

Alles waar Jaap (1911-1988) in zijn leven mee bezig was deed hij met een hartstochtelijke energie. Of hij nou brandhout mocht zagen voor de oven van bakker Abma, gras mocht oogsten in de duinen voor de geiten of bestellingen bezorgen voor de winkel van zijn moeder, alles gebeurde met grote inzet en enthousiasme.

Jaap kreeg op zeer jonge leeftijd stuipen en in zijn puberteit werd hij nóg een keer ziek waardoor zijn mogelijkheden werden beperkt. Hij werd thuis op het eiland verpleegd, eerst door zijn moeder en later door zijn zus Aaltje. Het kunnen blijven wonen op het eiland zorgde er voor dat Jaap zich persoonlijk kon ontplooien en sociaal kon manifesteren. De vele wandelingen die hij op het eiland maakte vormden een grote inspiratie voor de werken die tentoon zijn gesteld. Jaap maakte die eveneens met hartstocht, veelal aan de kleine keukentafel, met een niet aflatende ijver. We zijn blij dat we 33 jaar na zijn overlijden nogmaals een paar tekeningen aan u kunnen laten zien.