Foppe Schut

Locatie 8 – Nieuwestreek 2 (ingang kerkelaantje)

Hoe blijf ik nieuwsgierig op de plek waar ik geboren ben…..

Dat is een vraag die Foppe Schut zichzelf vaak stelt. Amsterdam, zijn woonplaats, waar vanuit hij werkt als fotograaf staat in groot contrast met wat hij hier op het eiland tegenkomt. En juist die verscheidenheid in beleef omgevingen geeft hem de impuls om steeds weer opnieuw te kijken waar hij zich precies bevindt. Steeds opzoek naar dat verwonderlijke beeld. Op het eiland zijn verschillende elementen te vinden die eigenlijk niet op het droge thuishoren. Foppe ‘jut’ deze verborgen schatten van dat wat het eiland zo bijzonder maakt.

www.foppeschut.nl