Foppe Schut

Locatie 17 –  Langestreek 7 t/o Atelier Romy

Geboren en getogen Schiermonnikoger, uitgewaaid naar de randstad en toch veelvuldig terug op dit bijzondere Waddeneiland. Zijn fotografenhart klopt voortdurend, maar toen 10 jaar geleden Festival Jongtalent hem vroeg om portretten te komen maken van de masterclass-studenten die klassieke muziek studeren, maakte zijn hart een sprongetje. De vraag was vanuit het festival om natuur, cultuur en de mens samen te brengen. De foto’s hebben elk hun eigen zeggingskracht en dienen ook de muzikant in zijn behoefte om goed pr-materiaal te hebben. In deze buiten expositie ziet u een doorsnede van wat Foppe in die jaren heeft gemaakt en is het de opmaat voor een feestelijk internationaal kamermuziekfestival, het bestaat 20 jaar, dat van 2 tot 7 oktober 2021 zal plaatsvinden hier op Schiermonnikoog.

……………..

Born and raised Schiermonnikoger, found his way to Amsterdam and yet often returned to this special Wadden Island. His photographer’s heart beats constantly, but when 10 years ago Festival Youngtalent asked him to come and make portraits of masterclass students in classical music, his heart skipped a beat. The festival asked to bring nature, culture and people together. The photos each have their own expressiveness, and also serve the musician’s need to have some good PR material. In this outdoor exhibition you can see a cross-section of what Foppe has made in those years and it is the prelude to a festive international chamber music festival, it’s 20th edition which will take place from 2 to 7 October 2021 here on Schiermonnikoog.

foppeschut.nl
schiermonnikoogfestival.nl