Broeder Vincentius

Locatie 17 – Resort Schierduin

Mijn naam is Vincent Huizinga (1965). Ik ben geboren op de bodem van de zee, de Noordoostpolder, waar ooit eens de Zuiderzee gebruist heeft. Wat mij vroeger inspireerde en wat ik liet liggen, pikte ik op mijn 28e weer op, namelijk het tekenen. Dit inspireerde me zo dat ik op mijn 36e besloot in te treden in Abdij Sion om monnik te worden. Sinds 2015 wonen wij als kloostergemeenschapje op Schiermonnikoog. Tekenen en monnik worden gaan heel goed samen. Ik schilder met olieverf, aquarel en eitempera.

Als ik in de tuin zit achter ons nieuw klooster overvalt mij de vele verschillende klanken van het gezang van vogels. Zelfs de nachtegaal geeft zijn gezang ten gehore; en het zweven van de meeuwen met hun gekrijs op de wieken van de wind. Als ik in de polder fiets dan word ik omsingeld door zwaluwen en het scheelt niet veel of ze vliegen tegen me aan. Ik luister met genoegen naar de grote gevarieerdheid van de stem van de natuur. Moeder natuur geeft haar geheel prijs. En dan is het weer tijd voor de vespers(avondgebed) om lof te brengen aan de Schepper van dit alles. Het laat me geen rust want het laat me de vormen, lijnen en kleuren zoeken om het geheel passend te maken op een nieuw schilderij. Of het nu om een winterkoninkje gaat of om de eerste monniken die hier ooit hebben geleefd zoals deze drie werkjes laten zien, of om een religieuze voorstelling.

De ontdekking van mijn teken en schildertalent bracht me tot de Bron van het leven. Deze bron inspireerde mij om monnik te worden. 
In 2001 ben ik ingetreden in de Cisterciënzerabdij te Diepenveen.  Voornamelijk schilder ik religieus. Ik schilder met verschillende technieken: olieverf, aquarel en eitempera. In 2015 zijn wij, mijn medebroeders en ik, komen wonen op dit mooie eiland Schiermonnikoog, om een kleine monnikengemeenschap te beginnen. 

Heel vroeger hebben hier monniken geleefd, lekenbroeders van abdij Claerkamp nabij Rinsumageest. Voor ons een bron van inspiratie en voor mij aanleiding om er iets over te schilderen. In dit olieverfwerkje laat ik twee lekenbroeders zien die een net vol vissen uit de gulle zee het strand op slepen. En gul is de zee ook voor de kunstenaar, want de zee biedt met alles wat haar toebehoort en wat ermee betrokken is een zee van inspiratie.