Auke Talsma

Locatie 5 – Lounge Hotel v/d Werff

Als eilander, geboren op de Kooiplaats, ben ik in de natuur opgegroeid. Na militaire dienst lokte de walvisvaart naar de Zuidpool en maakte ik twee reizen mee, maar het eiland bleef trekken.
Zo kwam ik terecht bij de Dienst der Domeinen,
later Natuurmonumenten. Naast aanleg van de schelpenpaden, werkte ik zomers als natuurgids en toezichthouder. Als kenner van het eiland, de flora en de fauna, kwam dit goed van pas en
werd mijn hobby mijn werk.

Na mijn pensionering kon ik mijn oude droom om te schilderen waarmaken, waarin mijn liefde voor de natuur tot uitdrukking komt. Als autodidact heb ik mijn eigen stijl gevonden en schilder overwegend eilander landschappen in olieverf. Vanaf 1989 was ik lid van de eilander schilderclub. De laatste twee jaar werk ik het liefst thuis in mijn atelier in Huize Weideblik aan de Middenstreek.

In 2015 verscheen het boekje “Wind en Waterspel”, waarin naast gedichten van Lidwiene Vermey, een van mijn gasten, schilderijen van mij staan afgebeeld.